Катедра "Статистика и иконометрия"

Катедрата организира международна научна конференция

вторник, 16 април 2019 11:30

На 6-7 юни 2019 г. в Университета за национални и световно стопанство (УНСС) ще се проведе международна научна конференция на тема „Новите информационни технологии и големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“. Конференцията се организира от катедра „Статистика и иконометрия“ и има три направления:

  • Приложение на новите информационни технологии в бизнеса, икономиката и социалната сфера
  • Големите данни в контекста на статистическия анализ и вземане на решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера
  • Приложна математика в бизнеса, икономиката и социалната сфера

Към конференцията се предвижда да има специална секция за студенти и докторанти, чийто доклади ще бъдат оценени от жури и авторите на най-добрите ще бъдат предложени за награди по програмата на МОН за изявени студенти.

В рамките на конференцията е включено и провеждане на специална кръгла маса под надслов „Образованието среща бизнеса“.

Представените на конференцията доклади ще бъдат рецензирани от колеги в съответната научна област и получилите положителна рецензия ще бъдат публикувани в „Сборник научни трудове от конференцията“ с ISBN.

По-подробна информация за изискванията към докладите може да откриете в поканата към събитието, която се намира в прикачените файлове.

В прикачените файлове може да намерите на български и английски и заявлението, за участие в конференцията.

Очакваме Ви!

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document BG_Pokana.docx - 54 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ENG_Invitation.docx - 54 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document BG_Zaqvka.docx - 12 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ENG_Application form.docx - 20 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Conf_Programme.docx - 18 KB

Галерия снимки от Катедрата организира международна научна конференция ...