Структура

Ректорско-декански съвет

Ректор
Заместник-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение
Заместник-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение
Заместник-ректор по научноизследователската дейност
Помощник-ректор
Николай Бакърджиев

Николай Бакърджиев

E-mail: nikib@unwe.bg
Телефон: (02) 962 44 28, (02) 8195 270
Кабинет: 1018
Декан на Общоикономическия факултет
Декан на Бизнес факултет
Декан на факултет "Икономика на инфраструктурата"
Декан на факултет "Международна икономика и политика"
Декан на факултет "Управление и администрация"
Декан на факултет "Приложна информатика и статистика"
Декан на Юридическия факултет и директор на РЦДО-Хасково
Декан на Финансово-счетоводния факултет
Директор на Център за дистанционно обучение
Директор на РЦДО-Пловдив
Председател на Студентския съвет
Ангел Стойков

Ангел Стойков

Телефон: (02) 8195 581
Кабинет: 1010