Катедра "Икономическа социология"

Три награди за катедра „Икономическа социология” от международна научна конференция

Автор: Тодорка Кинева

На 29-30 септември 2016 г. преподаватели от катедра „Икономическа социология” взеха участие в Международна конференция „Дигитализация и социални последици в глобализиращия се свят”, организирана от катедра „Социология” на Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград  и посветена на 20 години от нейното създаване.

доц. Саша Тодорова, докторант Александър Панайотов, доц. Добринка Пейчева, доц. Мария Стоянова, проф. Райкова, докторант Гeргана Костадинова по време на конференцията.

В продължение на 2 дни представители от различни академични и научноизследователски институции от България, Полша, Румъния, Австралия, Гърция, Македония,  Албания, Аржентина, Мароко, Кения, Турция и преди всичко представители на дигиталното поколение дискутираха проблеми, свързани с нови социо-културни модели и практики, формирани от дигиталните технологии;  дигиталните технологии и създаването на нови социални неравенства; новите комуникационни технологии и гражданското общество; медийно образование и медийна грамотност за пълноценно участие в съвременните глобализационни процеси; ролята на дигиталните технологии за създаване  на нови разделения – икономически, образователни, религиозни, етнически, възрастови, полови.

Катедра „Икономическа социология” участва активно в  работата на конференцията – 2 преподаватели бяха модератори на втората паралелна научна сесия – доц. д-р Мария Стоянова и доц. д-р Саша Тодорова, 2 преподаватели и 2 докторанти изнесоха доклади:

 

доц. д-р Мария Стоянова

Потребителската несъстоятелност – фактор за стигматизация на представителите на дигиталното поколение

ас. д-р Тодорка Кинева

Родителството като конфликтна зона в българското общество

докторант Aлександър Панайотов

Дигиталната карта за лечението във връзка с употреба на наркотици – компонент на националната политика за намаляване на търсенето на наркотици

докторант Гергана Костадинова

Блогърите - специфики на комуникацията и взаимодействие с брандовете

Три от общо 8 награди за най-добър доклад и презентация, предназначени за представителите на  дигиталното поколение получиха:

ас. д-р Тодорка Кинева – категория „млад учен”


Aлександър Панайотов в категория "Докторанти" 


Гергана Костадинова от категория „Докторанти” 

Докладите ще бъдат публикувани в специално издание посветено на юбилея на катедра „Социология” на Югозападен университет „Неофит Рилски”.


Галерия снимки от Три награди за катедра „Икономическа социология” от международна научна конферен ...