Катедра "Икономическа социология"

Покана за участие в Седмата национална школа за докторанти и млади изследователи в областта на социалните науки

сряда, 12 март 2014 13:51

Уважаеми колеги,

 

Департаментът по психология има удоволствието да ви покани за участие в Седмата национала школа за докторанти и млади изследователи (до 40 години) в областта на психологията и социалните науки на тема “Кризисни тенденции и перспективи за развитие през погледа на социалните науки”. Идеята на школата е да даде възможност на младите учени да обменят своите мисли и виждания в интердисциплинарна среда.  Общата тема се определя в широки граници, за да се търсят допирните точки  между научните направления и да се генерират ефективни и практически приложими решения в областта на социалните науки, които да подчертаят връзката между труда на младите изследователи и конкретните ползи за обществото.

Школата ще се проведе на 15 май 2014 год. Заявки за участие и резюмета от докладите ще се приемат до 1 май 2014 год. Приетите научни доклади, представени на школата, ще бъдат публикувани в специален брой на списанието “Психологични изследвания”, издавано от Департамента по психология. Продължителността на докладите е до 15 мин., а  изискванията за оформяне на докладите са приложени в отделен файл. Срокът за представяне на докладите е до края на месец май 2014 г.

Таксата за участие в размер на 40 лева се заплаща предварително по банков път.  

 

Директор школа:

доц. д-р  Маргарита Бакрачева

За контакти:

0888 865 240; e-mail: m.bakracheva@abv.bg

Прикачени файлове:

application/msword iziskvaniadokladi (1).doc - 23 KB

application/msword zajavka.doc - 27 KB

Галерия снимки от Покана за участие в Седмата национална школа за докторанти и млади изследователи ...