Катедра "Икономическа социология"

Катедра “Икономическа социология“ посрещна своите първокурсници

вторник, 02 октомври 2018 14:31

На 1 октомври 2018 г. преподавателите от катедрата тържествено посрещнаха студентите от 1 курс от професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“, специалност “Социология”. Срещата откри научният секретар на катедрата – гл.ас. д-р Тодорка Кинева. Д-р Кинева поздрави новоприетите студенти с думите “Колеги, добре дошли в нашия университет, нашия факултет, нашата катедра, която от днес нататък е и ваша. Пожелавам Ви да сте здрави, щастливи и успешни! Като възпитаник на катедрата искам да Ви уверя, че не сте сгрешили в избора си на университет и специалност. В рамките на обучението си ще натрупате специализирани компетенции, ще изградите нови приятелства, колегиални отношения и вероятно ще поставите началото на своята професионална реализация“.

Научният секретар даде думата на зам.-декана по научно-изследователската работа на Общоикономическия факултет – проф. д-р Мария Стоянова. В своето слово проф. Стоянова заяви: “Вие, млади колеги, сте направили правилен избор, записвайки да се обучавате в Университет с 98-годишна история във Факултет, който тази година навършва 60 г. и в Катедра на 44 г., които имат утвърдени традиции в образователната и научно-изследователската дейност. В структурата на този факултет влизат 4 катедри – Икономическа социология, Икономикс, Човешки ресурси и социална защита и Политическа икономия. Обучението на студентите във факултета се осъществява в две професионални направления, акредитирани от НАОА. Първото е 3.8. Икономика с общо 7 специалности в ОКС “бакалавър” и 10 в ОКС “магистър“. Второто професионално направление е 3.1. Първият випуск “Социология” датира от 1997-8 г., което означава че днес ние поздравяваме приемането на 21-я випуск на специалността. Единствено катедра “Икономическа социология“ в ОИФ обучава студенти и по двете професионални направления. Важно е да отбележа, че за вашата специализирана професионална и квалификационна подготовка в този факултет ще работят 63 авторитетни преподаватели на основен трудов договор, от които 11 професори, 28 доценти, 25 главни асистенти и асистенти – доктори. Само хабилитираният състав представлява 60,3% от общия академичен състав на факултета. В процеса на обучението към този състав ще се включват и преподаватели от други факултети на университета, както и изтъкнати учени – изследователи и преподаватели от външни организации и институции. От катедра „Икономическа социология” с вас ще работят 15 преподаватели, от които 5 професори, 7 доценти, 3 асистенти – 2 главни и 1 асистент – доктори по социология. Всички ние, вашите преподаватели от ОИФ и катедрата със знанията и социалния си опит ще ви помагаме да формирате професионалния си статус на млади специалисти – икономисти и социолози. Всяка учебна година в ОИФ успешно се обучават повече от две хиляди студенти и докторанти. Към 01.10.2018 г. в 1 курс в поднаправление “Икономика, общество и човешки ресурси” са приети 537 студенти, от които 487 в редовна форма и 50 в дистанционна. Част от тях, след завършване на 2 курс ще се обучават в специалност „Икономическа социология и психология”. Тази учебна година в специалност Социология“ са приети – 32 студента. Уважаеми колеги, добре дошли при нас! Успешен старт и на добър път в обучението по специалността!“

Приветствие към първокурсниците поднесе ръководителят на катедрата – доц. д-р Андрей Нончев “Добре дошли в катедрата. Усмихнато и ведро гледайте на всичко, което Ви предстои. В рамките на обучението си Вие ще се промените. Години наред, аз наблюдавам този процес, защото имам в първи и четвърти курс лекции със социолозите и мога да направя реална оценка на бързия им растеж. Това очакваме от Вас. Има трудности, с които трябва да се приборите, има красиви студентски мигове, които следва да изживеете, знания и умения, които ще натрупате. Ние, Вашите преподаватели ще Ви подкрепяме в учебната и извънаудиторна заетост. Пожелаваме Ви успех!“.

Научният секретар даде думата и на избрания от катедрата випусков ръководител на първокурсниците – ас. д-р Мариета Христова. Д-р Христова приятно изненада присъстващите студенти със свитък информационни материали и послания за предстоящото обучение в специалността. Тя им пожела в следващите години да натрупат в университета необходимите знания, умения и мъдрост, за да са полезни на обществото. Отправи покана за първа съвместна организационно-методическа среща на 18 октомври 2018 г.

 

 soc_25c34_42861251_10217944283860965_6588083801719570432_o.jpg

 

 

 

Галерия снимки от Катедра “Икономическа социология“ посрещна своите първокурсници ...