Катедра "Икономическа социология"

Клуб на социолога покани изследователски център "Тренд" да представи свое изследване

сряда, 09 май 2018 15:00

На 8 май 2018 г.,  по покана  на Клуба на социолога, в Малката конферентна зала представители на изследователски център "Тренд" представиха пред студентите от специалностите "Социология" и "Икономическа социология и психология" резултати от своето емпирично изследване "Нагласите на българите по отношение на вярвания, конспирации и суеверия", проведено през март 2018 г. В дискусията активно участваха студентите Божена Жекова, Мартин Пешев, Мариета Кирилова и докторант Калоян Янков.

В инициативата на Клуба взеха участие и преподаватели от катедрата - ръководителя на катедрата - доц. д-р Андрей Нончев, научният секретар - гл.ас. д-р Тодорка Кинева, заместник-декана по НИД - проф. д-р Мария Стоянова, ас. д-р Мариета Христова и докторант Калоян Янков.

soc_f549d_1.jpg

soc_f549d_2.jpg

soc_f549d_3.jpg

soc_f549d_4.jpg

Галерия снимки от Клуб на социолога покани изследователски център "Тренд" да представи свое изслед ...