Катедра "Регионално развитие"

За катедрата
Обновено: събота, 12 май 2018 14:52

Контакти

 Служебен E-mail: gnikolov@unwe.bg
 Телефон: (02) 8195 218
 Кабинет: П043