Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Валентина Найденова

Телефон: (02) 8195 633
Кабинет: 1103