Катедра "Публичноправни науки"

Обновено: четвъртък, 27 септември 2012 14:44

Контакти

Административен секретар на катедрата е г-жа Павлинка Райкова.

тел. 8195538; кабинет 1106; email  адрес   [email protected]