Катедра "Публичноправни науки"

Обновено: четвъртък, 27 септември 2012 16:22

Партньори

Във връзка с подписано споразумение  от декана на Юридическия факултет и ръководител на катедра "Публичноправни науки"  проф. д-р Христина Балабанова и първия председател на Административен съд София-град и понастоящем съдия във Върховния административен съд Лозан Панов, по съвместна инициатива на катедра „Публичноправни науки"  и АССГ, периодично се провежда в рамките на семестъра практически стаж за студенти от специалност „Право".

Тази инициатива продължава с подкрепата на настоящия председател на АССГ съдия Радостин Радков, който официално заяви своята позиция за запазване на сътрудничеството между АССГ и катедра „Публичноправни науки" към Юридическия факултет на УНСС, като подкрепи участието на нови студенти-юристи в програмата.