Катедра "Политология"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 14 юни 2018 12:53

ас. д-р Иван Стойчев ВИНАРОВ

АВТОБИОГРАФИЧНО РЕЗЮМЕ

Иван Стойчев ВИНАРОВ е асистент в катедра „Политология“ при Университета за национално и световно стопанство. През 2004 г. завършва средното си образование в Професионалната гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров“ – гр. Силистра. Придобива бакалавърска степен по „Политология“ в УНСС през 2008 г., както и магистърска по същата специалност – 2009 г. През 2015 г. защитава докторска дисертация на тема: „Пропорционалната изборна система в България (1912–2014)“.

Специализирал е в американски университети в областта на теорията на демокрацията и демократичното развитие (към Станфордския университет през 2013 г.), както и конституционно право (към Университета на Пенсилвания през 2014 г.). Участвал е в съвместни проекти на УНСС и Европейския съюз (в периода 2013–2015 г.). По линия на ЕС реализира практика в Свободния университет в Брюксел (Vrije Universitet Brussel, VBU през 2013 г.) и в Централноевропейския университет в Будапеща (Central European University, CEU през 2014 г.).

Има публикации на български език на различни тематики: избори и изборни системи; нови технологии и политика; държавност и конституционализъм през XIX и ХХ век; политически процес и политическа стабилност; политически системи и европейска интеграция на балканските държави; политологията във висшето образование по света; политическа култура; европейски политически процес; патриотизъм; македонизъм и антиквизация; албанизация; медии и демагогия; политически кризи и военни конфликти на Балканите и др.

Иван Винаров води семинарни занятия (упражнения) и лекции по: „Политология“ и „Съвременни политически теории“ на студентите от първи и втори курс, „Структура и функции на съвременната държава“ и „Политическа култура“ на третокурсниците, както и „Избори и избирателни системи“ на четвърти курс.

Членува в Българската асоциация по политически науки (БАПН) и Македонския научен институт в София (МНИ). Владее английски език.

Роден е на 30 август 1985 г. в гр. Свищов.