Катедра "Политология"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: сряда, 05 април 2017 9:18

д-р Александър ДИМИТРОВ

АВТОБИОГРАФИЧНО РЕЗЮМЕ

д-р Александър Димитров е редовен асистент в катедра „Политология“ от 2016 г. Води упражнения по дисциплините „Методология и методика на политическия анализ“, „Структура и функции на съвременната държава“ и „Публична власт и политика“. Завършил е специалност Политология в УНСС. През 2014 защитава дисертация на тема „Апостолството в политиката“.

Александър Димитров специализира по програмата на Международен институт Фулбрайт (FISI 2014) и в Руския институт за стратегически изследвания (РИСИ 2014) в областта на глобалната сигурност, „замразените“ конфликти и международното сътрудничество.

Участва като експерт в дейността на Националния политически институт „Димитър Благоев“; води курсове по политическо образование по темите политически консерватизъм, лявото и дясното в местната власт, европейски политически фамилии, политически радикализъм и др.

Публикува на български и английски език в областта на лидерството, европейските избори, радикалната десница и левица, бъдещето на европейската и световна левица, четвъртата индустриална революция и др.

Владее английски, испански и руски. Членува в Българската асоциация по политически науки. Участник и член на международните форуми по Трудова и социална история (ITH, Austria) и Новое поколение (Россотрудничество, Москва).

Родом от Пловдив.