Катедра "Политология"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 30 март 2017 13:56

доц. д-р Ивка ЦАКОВА

АВТОБИОГРАФИЧНО РЕЗЮМЕ

 

Дата на раждане: 01.05.1959 г.

Месторабота: катедра „Политология“ УНСС; e-mail: ivkatsakova@hotmail.com

Научна степен: д-р по политология (1992) тема «Политическа социализация на личността»

Научно звание: доцент по политология (2006) – монография „Лобизъм и демокрация“

Сфери на научен интерес:

лобиране и политическо консултиране, гражданско общество, олигархизация на политиката.

Езикова компетентност: английски и руски език

Основни научни публикации:

1. Лобизъм и демокрация, Изд. „Авангард Прима“, С., 2005, 375 с.

2. Лобизмът (цикъл лекции), Изд. „Д. Яков“, С., 2010, 350 с.

3. Как да лобираме в Брюксел (Кратък наръчник за лобиране в ЕС), Издателски комплекс – УНСС, С., 2012, 150 с.

4. Гражданското общество и въпросът за демокрацията (политическа, икономическа и социокултурна демократизация), Годишник на УНСС, 2013, с. 199-255.

http://yearbook.unwe.bg/bg/journalissues/article/6312

5. Лобизъм и капитализъм, Научни трудове на УНСС, том 2/2012, Издателски комплекс – УНСС, София, 2012, с. 180-232.

http://research.unwe.bg/bg/journalissues/article/7206

6. Зависимости между политическа и икономическа власт в България - концептуални ориентири за дебат, сп. „Икономически и социални алтернативи“, бр. 1, 2016, с. 99-113.

http://www.unwe.bg/alternativi/bg/journalissues/article/8644

7. Олигархични заплахи пред Обединена Европа, В: Ще се разпадне ли Европейския съюз?, Изд. „Фабер“, София, 2016, с. 146-158.

8. Форми на олигархична власт в съвременна България – опит за демаскиране, В: Глобалните промени и съдбата на България през 21 век, Изд. BISFRIM, 2016, с. 123-130.