Катедра "Политология"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 30 март 2017 13:58

ас. д-р Ивайла СТОЕВА

АВТОБИОГРАФИЧНО РЕЗЮМЕ

Д-р Ивайла Георгиева Стоева е асистент в катедра „Политология” на УНСС. Притежава бакалавърска степен по „Международни отношения” (2002), магистърски степени по „Право” (2007) и „Европейска интеграция” (2006) и докторска степен по „Политология” (2016), защитена с дисертация на тема: „Дискусията за европейската идентичност и бъдещето на европейския политически проект”.

Член на Управителния съвет на Албано-българска асоциация.

Има публикации на български и английски език.

Владее свободно английски език; ползва френски, испански и руски език.

Родена 1980 г., гр. Ихтиман.