Катедра "Политология"

„ОБУЧЕНИЕ В ПРАКТИКАТА“ НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ПОЛИТОЛОГИЯ“, УНСС В ИП „КАРОЛ“

понеделник, 20 март 2017 9:09

(16 март 2017 г., 9:30 – 12:00 ч.)
Третокурсници от специалност „Политология“ на УНСС се докоснаха до реалния бизнес по време на изнесено обучение в Инвестиционен посредник „Карол“.

В библиотеката на Карол обучението е интригуващо и приятно

Инициативата „Обучение в практиката“ е съставна част от избираемите дисциплини „Анализ на политическия риск“ и „Емпиричен политически анализ“, водени от доц. д-р Елена Симеонова. Основната идея на инициативата е да предостави на студентите „усещане“ за реалния бизнес и да покаже как проблематиката на изучаваните дисциплини се свърза с практическата реалност и как усвояваните в университета знания и умения биха могли да помогнат на студентите от специалност „Политология“ да намерят професионална реализация и в бизнеса.

Университетските преподаватели също има какво да научат от бизнеса: доц. д-р Елена Симеонова (вдясно) и Адриян Бериша, студент, спец. „Политология“, ІІІ-ти курс

Изпълнителният директор на ИП „Карол“ – Ангел Рабаджийски запозна студентите със същността на капиталовите пазари,  механизмите на функционирането им, дейността на небанковите финансови институции. Специално внимание бе отделено на начина по който политическата среда, и по-специално рисковете, които тя генерира, оказва влияние върху капиталовите пазари, а също и на ролята и значението на различните типове анализ при вземането на инвестиционни решения.

Изпълнителният директор на ИП „Карол“ Ангел Рабаджийски е увлекателен и вдъхновяващ лектор

Специален „бонус“ за студентите бе демонстрацията в реално време на търговията на Българска фондово борса. Те имаха възможност да проследят как се сключват сделки, сами да идентифицират кои са най-търсените в момента компании и как се „срещат“ интересите на купувачи и продавачи.

След успешно приключилата учебна част, студентите с нетърпение очакват да научат подробности за стажантската програма на Карол.

В заключение г-жа Милена Петкова, мениджър „Знание“ в Карол представи на студентите стажантската програма на Карол и различните образователни инициатива на компанията, които надграждат академичните знания и създават нови умения и възможности.

Да погледнем на света от високо и да намерим професионалното си място в него.

Галерия снимки от „ОБУЧЕНИЕ В ПРАКТИКАТА“  НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ПОЛИТОЛОГИЯ“, УНСС  В ИП „К ...