Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Заруи Хараланова

Телефон: (02) 8195 538
Кабинет: 1106