Катедра "Частноправни науки"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: петък, 28 септември 2012 17:14

Партньори

Катедра "Частноправни науки" има дългогодишна съвместна дейност с Института за средно и източно европейско стопанско право (FOWI) към Икономическия университет, Виена, Австрия. Разработват се съвместни публикации и участие в международни проекти. От учебната 2011/2012 г. преподаватели от FOWI изнасят лекции по дисциплината "Австрийско право".