Катедра "Политическа икономия"

Обновено: сряда, 13 септември 2023 11:16

СЪОБЩЕНИЕ

Държавен изпит за специалност "Политическа икономия"

Държавният изпит на студентите от специалност „Политическа икономия“ ОКС Бакалавър ще се проведе на 03.10.2023 г. от 09:00 часа в аудитория 3031. 

Изпитът е с продължителност три часа, върху изтеглена тема от конспекта. 

В периода 18÷29.09.2023 г. всички студенти, които ще се явяват на Държавен изпит на тази дата, е необходимо да подадат заявление за явяване на изпит при инспектора на специалността (за да бъдат включени в протокола) и да занесат 2 бр. снимки паспортен формат. 

 

Защита на магистърска теза за специалност "Дигитална икономика"

Защитата на магистърска теза на студентите от специалност „Дигитална икономика“ ОКС Магистър ще се проведе на 10.10.2023 г. от 13:00 часа в аудитория 3031.

В деня на изпита всеки да представи един екземпляр от магистърската теза на хартиен носител за комисията. 

Краен срок за предаване на магистърската теза е 29.09.2023 г. на електронната пощата на административния секретар на катедрата  [email protected].

Рецензиите ще бъдат получени до 06.10.2023 г.

Всички магистри, които ще защитават магистърска теза на тази дата е необходимо в периода 18÷03.10.2023 г. да занесат първа страница на магистърската теза при инспектора на специалността (за да бъдат включени в протокола) и да занесат 2 бр. снимки паспортен формат.