Катедра "Публична администрация"

Държавен изпит за специалност „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“, редовно обучение

четвъртък, 06 юли 2023 17:11 /
Начало:
понеделник, 25 септември 2023 9:00
Край:
понеделник, 25 септември 2023 11:00
Място:
Изчислителен център 1
Подробности:

Държавният изпит за специалност „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“ - редовно обучение ще се проведе на 25.09.2023 г. (понеделник) от 9.00 ч. в Изчислителен център 1 на УНСС. Продължителността на изпита е 120 мин.

Конспектът за подготовка за държавен изпит може да видите тук.

За да бъдете допуснати до държавен изпит, е необходимо:

1)    Да сте положили успешно всички семестриални изпити.

2)   Всички оценки от следването ви да са нанесени в системата (проверете в Web-student). При проблеми търсете съответния преподавател през служебната му поща.

До 20.09.2023 г. трябва да подадете на гише No.19 в отдел „Студенти-Бакалавър“ заявление за допускане до държавен изпит и снимки за официален документ (размер 45/35 мм, 2 бр.).

Явяването на държавен изпит е минимум 30 мин. преди обявения час.

Задължително условие за допускането до държавен изпит е представянето на документ за самоличност и студентска книжка.