Катедра "Публична администрация"

Защити магистри - Публична администрация със специализация „Здравен мениджмънт“

четвъртък, 06 юли 2023 14:36 /
Начало:
петък, 27 октомври 2023 9:00
Край:
неделя, 29 октомври 2023 12:00
Място:
МS Teams
Подробности:

До 21.09.2023 г. е необходимо да се попълни заявление за допускане до защита, налично тук. Ако вече сте подали завление, но не сте се явили на защита, задължително е да подадате отново.

На заглавната страница на магистърската теза задължително трябва да бъде посочен студентският Ви имейл (с разширение unwe.bg). Рецензиите ще бъдат изпращани на този адрес.

Предаване на магистърската теза:

Един екземпляр от магистърската теза с подпис на научния ръководител на заглавната страница трябва да бъде предаден на 20.10.2023 г. в работно време в каб. 5032  при г-жа Вяра Коларова.

Електронен вариант на магистърската теза трябва да бъде изпратен преди предаването на хартиеното копие на адрес  [email protected]. Файлът трябва да бъде наименован по модела Факултетен номер_име_фамилия (например 922218_Деница_Горчилова.pdf или docx). Ако не можете да съберете всички материали в един файл, изпратете ги в папка, наименована по указания модел.

В същия ден  на предаване на хартието копие (20.10.2023) магистрите трябва да предадат в ЦДО:

- едно копие от заглавната страница с подписа на научния ръководител;

- две паспортни снимки (35 х 45 мм);

- оригинал и копие от диплома за средно и висше образование;

- на място се подписва бланка за оценките от следването.

Получаване на рецензия:

Рецензията ще получите на 25.10.2023 г. на служебната си поща,  посочена на заглавната страница.

Защитата ще се проведе в MS TEAMS  на 27 октомври 2023 г. от 09.00 ч.