Катедра "Публична администрация"

Защити магистри - Публична администрация

вторник, 22 ноември 2022 14:12 /
Начало:
понеделник, 23 октомври 2023 10:00
Край:
понеделник, 23 октомври 2023 12:00
Място:
П034
Подробности:

До 21.09.2023 г. е необходимо да се попълни заявление за допускане до защита, налично тук. Ако вече сте подали завление, но не сте се явили на защита, задължително е да подадате отново.

До 13.10.2023 г. студентите трябва да минат през канцеларията на магистърска степен в работно време (9-15 ч.) със следните документи:

1. Копие от заглавната страница на магистърската теза с подпис на научен ръководител;

2. Две снимки (45/35 мм);

3. Печат от библиотеката на УНСС, който удостоверява, че не дължите книги;

4. Диплома за средно образование;

5. Диплома за висше образование.

На заглавната страница на магистърската теза задължително трябва да бъде посочен студентският Ви имейл (с разширение unwe.bg). Рецензиите ще бъдат изпращани на този адрес.

Предаване на магистърската теза:

Един екземпляр от магистърската теза с подпис на научния ръководител на заглавната страница трябва да бъде предаден на 16.10.2023 г. в работно време в каб. 5032  при г-жа Вяра Коларова.

Електронен вариант на магистърската теза трябва да бъде изпратен преди предаването на хартиеното копие на адрес  [email protected]. Файлът трябва да бъде наименован по модела Факултетен номер_име_фамилия (например 922218_Деница_Горчилова.pdf или docx). Ако не можете да съберете всички материали в един файл, изпратете ги в папка, наименована по указания модел.

Получаване на рецензия:

Рецензията ще получите на 20.10.2023 г. на служебната си поща, посочена на заглавната страница.

Защитата ще се проведе на 23.10.2023 г. (понеделник) от 10.00 ч.  в зала П034.