Катедра "Публична администрация"

Държавен изпит за ОКС „Бакалавър“ (Трета сесия), специалност „Публична администрация“

петък, 18 януари 2019 0:29 /
Начало:
понеделник, 11 март 2019 9:00
Край:
Място:
УНСС
Подробности:

График за провеждане на държавния изпит за ОКС „Бакалавър“, специалност „Публична администрация“, редовно и дистанционно обучение:

Явяването на държавен изпит е минимум 30 мин. преди обявения час на 11.03.2019 г., т.е. 08:30 часа.

Какво?

Кога?

Къде?

Част 1: Тест

09:00 – 11:30 ч.

Библиотека Зала 2 

Част 2: Есе

13:00 – 14:00 ч.

Зала 3073

 

Задължително условие за допускането до държавен изпит е представянето на документ за самоличност и студентска книжка.

Всеки студент предварително трябва да е подал в отдел „Студенти-Бакалавър“:

1) заявление за допускане до държавен изпит;

2) снимки за официален документ (размер 45/35 мм, 2 бр.).

Вж. Правила за държавен изпитКонспект за държавен изпит и Теми за есета (държавен изпит).

Важно!

Студентите, които са дистанционно обучение трябва да придвижат явяването си на държавен изпит в ЦДО в началото на месец март (Работно време от 9 до 15 ч.).