Катедра "Публична администрация"

Държавен изпит за ОКС „Бакалавър“ (Първа сесия), специалност „Публична администрация“

петък, 18 май 2018 15:43 /
Начало:
сряда, 11 юли 2018 8:30
Край:
Място:
Тестови център на УНСС
Подробности:

График за провеждане на държавния изпит за ОКС „Бакалавър“, специалност „Публична администрация“, редовно и дистанционно обучение:

Явяването на държавен изпит е минимум 30 мин. преди обявения час на 11.07.2018 г., т.е. 08:30 часа.

Какво?

Кога?

Къде?

Част 1: Тест

09:00 – 11:30 ч.

Тестови център на УНСС

Част 2: Есе

13:00 – 14:00 ч.

Зали 2007 и 2008

 

Задължително условие за допускането до държавен изпит е представянето на документ за самоличност и студентска книжка.

Всеки студент предварително трябва да е подал в отдел „Студенти-Бакалавър“:

1) заявление за допускане до държавен изпит;

2) снимки за официален документ (размер 45/35 мм, 2 бр.).

Вж. Правила за държавен изпитКонспект за държавен изпит и Теми за есета (държавен изпит).