Катедра "Публична администрация"

Предстоящи защити на магистърски тези към катедра "Публична администрация"

четвъртък, 17 май 2018 12:24 /
Начало:
понеделник, 09 юли 2018
Край:
Място:
УНСС
Подробности:

Специалност

Предаване на магистърски тези

Получаване на рецензии

Защита

Дата

Място

Дата

Място

Дата

Час

Място

Публична администрация

02.07.‘18 г.

каб. 5032

06.07.’18 г.*

каб. 5032

09.07.‘18 г.

10:00

Зала 2118

Електронно управление

02.07.‘18 г.

каб. 5032

06.07.’18 г.*

каб. 5032

09.07.‘18 г.

10:00

Зала 2119

Публична администрация със специализация „Държавна администрация“

02.07.‘18 г.

Център за ДО

06.07.’18 г.*

Център за ДО

10.07.‘18 г.

10:00

Зала 2119

Публична администрация със специализация „Здравен мениджмънт“

02.07.‘18 г.

Център за ДО

06.07.’18 г.*

Център за ДО

10.07.‘18 г.

10:00

Зала 2118

* Рецензиите ще се получават между 13:00 и 17:00 часа на 06.07.2018 г., тъй като до 13:00 часа ще се провежда КСК.