Катедра "Икономика на природните ресурси"

Обновено: вторник, 30 май 2017 14:09

Контакти

Административен секретар

Еманоела Белишка

E-mail: emibelishka@unwe.bg

Телефон: (02) 8195 281

Кабинет: 1067