Катедра "Икономика на природните ресурси"

RSS Feed - Новини
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие
Успешна защита на дисертационен труд

Успешна защита на дисертационен труд

23.7.2018 г. 09:46:18 ч.

Научно-изследователски проект акцентира върху Общата селскостопанска политика, насърчаваща устойчивост и необходимостта да се адресират гъвкавост, адаптивност и трансформация на селскостопанските системи

Научно-изследователски проект акцентира върху Общата селскостопанска политика, насърчаваща устойчивост и необходимостта да се адресират гъвкавост, адаптивност и трансформация на селскостопанските системи

10.4.2018 г. 13:00:39 ч.

Успешна защита на дисертационен труд

Успешна защита на дисертационен труд

3.7.2017 г. 15:22:46 ч.

Успешна защита на дисертационен труд

Успешна защита на дисертационен труд

3.7.2017 г. 15:09:36 ч.

Успешна защита на дисертационен труд

Успешна защита на дисертационен труд

3.7.2017 г. 15:04:27 ч.

Успешна защита на дисертационен труд

Успешна защита на дисертационен труд

3.7.2017 г. 15:01:10 ч.

Лекция на тема „Корпоративната социално отговорност“ с гост-лектор от Университета Париж – Версай

Лекция на тема „Корпоративната социално отговорност“ с гост-лектор от Университета Париж – Версай

1.6.2017 г. 13:38:14 ч.

Търсят се бизнес идеи, които да помагат в борбата срещу климатичните промени

Търсят се бизнес идеи, които да помагат в борбата срещу климатичните промени

26.4.2017 г. 16:12:22 ч.

Правила за провеждане на Държавен изпит (ОКС "бакалавър") и Правила за провеждане Защита на дипломна работа (ОКС "магистър")

Правила за провеждане на Държавен изпит (ОКС "бакалавър") и Правила за провеждане Защита на дипломна работа (ОКС "магистър")

17.4.2013 г. 11:39:11 ч.