Катедра "Медии и обществени комуникации"

Обновено: понеделник, 30 юли 2018 17:30

Информационно табло

30 ЮЛИ 2018 Г.

>>> ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ - ОКС "БАКАЛВЪР", ВТОРА СЕСИЯ:

  • МЕДИИ И ЖУРНАЛИСТИКА: 11 октомври 2018 г., 9.00 ч. (залите ще бъдат обявени допълнително)
  • МЕДИЯ ИКОНОМИКА: 11 октомври 2018 г., 9.00 ч. (залите ще бъдат обявени допълнително)

Важно: две седмици преди датата на изпита студентите трябва предварително да посетят инспекторката на специалността в отдел "Студенти", гише 12, за да подадат заявление за явяване на държавен изпит и две снимки паспортен формат, както и за да проверят оценките и личните си данни.

Залите ще бъдат обявени допълнително.

>>> ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

  • 11 октомври 2018 г., 10.00 ч. (залите ще бъдат обявени допълнително)

Специалност „Медии и журналистика“ със специализация „Връзки с обществеността“ , Специалност „Медии и журналистика“ със специализация „Бизнес журналистика и продуцентство“

  • Подаване на заявление в катедрата: 25 и 26 септември, 10-12 ч., каб. 3078 (с подпис на научния ръководител)
  • Краен срок за предаване на магистърските тези: 4 октомври 2018 г., 11-12 ч. в каб. 3078 (на електронен носител и една разпечатка с подпис на научния ръководител на титулната страница)
  • Получаване на рецензиите: 9 октомври 2018 г., 11-12 ч., каб. 3078.

Важно: една седмица преди защитата кандидатите трябва да посетят инспекторката на специалността в отдел „Магистри“ (г-жа Даниела Илиева) и да представят:

  1. Първа страница на магистърската теза с подписа на научния ръководител
  2. Два бр. снимки
  3. Печат от библиотеката на УНСС за липса на задължения
  4. Копие от дипломата за средно образование и от ОКС "Бакалавър" (ако се подават от друго лице - и копие от личната карта)

Залите ще бъдат обявени допълнително.

30 ЮЛИ 2018 Г.

Моля между 1-17 септември 2018 г. година всички успешно положили държавните си изпити през м. юли 2018 г. (специалности "Медии и журналистика" и "Медия икономика") да посетят канцеларията в отдел "Студенти", гише 12, за полагане на подпис на дипломите.

Прикачени файлове:

application/pdf zayavlenie_MA_fev17.pdf - 386 KB