Катедра "Медии и обществени комуникации"

Обновено: събота, 02 февруари 2019 14:01

Информационно табло

---

2 ФЕВРУАРИ 2019 Г.

Административна информация за държавни изпити (бакалаври) и защита на магистърски тези (магистри) през м. юли тази година - моля, вижте прикачения файл.

---

28 ЯНУАРИ 2018 Г.

Административна иноформация за трета сесия - държавни изпити и защита на магистърски тези (м. март 2019 г.) - моля, вижте прикачения файл.

Прикачени файлове:

application/pdf zayavlenie_MA_fev17.pdf - 386 KB

application/pdf dyrzhaven.izpit_magistri_JUL2019.pdf - 122 KB

application/pdf treta.sesiya_dyrzhven.izpit_mart19.pdf - 106 KB