Катедра "Медии и обществени комуникации"

Обновено: вторник, 23 ноември 2021 12:39

Медии и журналистика


КАНДИДАТСТВАНЕ


ВАЖНО: моля, прочетете внимателно указанията и разгледайте графиката. Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас по електронна поща на адрес [email protected].

Обща информация. Приемната процедура за специалност "Медии и журналистика" в УНСС включва следните два компонента:

 • (1) Оценка от матура по български език и литература *или* единен приемен изпит (ЕПИ)
 • (2) Средна оценка от дипломата за средно образование
 • ВАЖНО! На първенците в организираните от катедрата национални състезания се признава оценка отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС. Повече за конкурса прочетете тук.

Моля, не се колебайте да се свържете с нас, ако имате въпроси или затруднения:


ОБЩ ПРОФИЛ НА СПЕЦИАЛНОСТ "МЕДИИ И ЖУРНАЛИСТИКА"


Студентите, завършили успешно специалност "Медии и журналистика" в УНСС, придобиват специализирани умения и познания в следните области:

 • Обща икономическа теория
 • Обща теория на журналистиката
 • Социални и политически науки
 • Медийни технологии
 • Финансиране на медии
 • Маркетингови, предприемачески и продуцентски техники
 • Механизми на рекламния бизнес и на дейности по връзки с обществеността
 • Професионални умения в събирането и подготовката на информация за разпространение чрез средствата за масова информация


Тук можете да разгледате мултимедийно представяне на учебния план на бакалавърската програма.



Успешните кандидати намират реализация в обществени, общински, частни медийни структури и организации. Те могат да работят като журналисти, репортери, редактори, наблюдатели, коментатори с икономически профил; във всички видове медиаорганизации – издателства, радио- и телевизионни станции, звукозаписни и филмови компании; да осъществяват самостоятелна издателска и продуцентска дейност; да осъществяват кампании по реклама и връзки с обществеността за различни медийни организации; да се реализират във всички други сфери на бизнеса на длъжности, свързани с осъществяването на връзките на различни организации и институции с медиите; да работят в международни медийни програми, проекти и дейности, както и да продължат обучението си в магистърска и след това в докторска степен.

Форма на обучение: редовна

Срок на обучение: 4 години (=8 семестъра)