Катедра "Медии и обществени комуникации"

Обновено: петък, 20 април 2018 17:36

Медии и журналистика


КАНДИДАТСТВАНЕ


ВАЖНО: моля, прочетете внимателно указанията и разгледайте графиката. Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас по електронна поща на адрес unwe.media@gmail.com.

Обща информация. Приемната процедура за специалност "Медии и журналистика" в УНСС включва следните два компонента:

Журналистика - нови приемни изпити

Изпитите са описани и в т. 5.1 в таблицата в долната част на страницата за прием тук.

Моля, не се колебайте да се свържете с нас, ако имате въпроси или затруднения:

ОБЩ ПРОФИЛ НА СПЕЦИАЛНОСТ "МЕДИИ И ЖУРНАЛИСТИКА"


Студентите, завършили успешно специалност "Медии и журналистика" в УНСС, придобиват специализирани умения и познания в следните области:

  • Обща икономическа теория
  • Обща теория на журналистиката
  • Социални и политически науки
  • Медийни технологии
  • Финансиране на медии
  • Маркетингови, предприемачески и продуцентски техники
  • Механизми на рекламния бизнес и на дейности по връзки с обществеността
  • Професионални умения в събирането и подготовката на информация за разпространение чрез средствата за масова информация

Успешните кандидати намират реализация в обществени, общински, частни медийни структури и организации. Те могат да работят като журналисти, репортери, редактори, наблюдатели, коментатори с икономически профил; във всички видове медиаорганизации – издателства, радио- и телевизионни станции, звукозаписни и филмови компании; да осъществяват самостоятелна издателска и продуцентска дейност; да осъществяват кампании по реклама и връзки с обществеността за различни медийни организации; да се реализират във всички други сфери на бизнеса на длъжности, свързани с осъществяването на връзките на различни организации и институции с медиите; да работят в международни медийни програми, проекти и дейности, както и да продължат обучението си в магистърска и след това в докторска степен.

Форма на обучение: редовна

Срок на обучение: 4 години (=8 семестъра)