Катедра "Медии и обществени комуникации"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 28 септември 2020 21:00

Консултационни часове на преподавателите

Моля, свържете се със съответния преподавател по електронна поща, за да заявите индивидуална консултация. Всички преподаватели са на Ваше разположение два пъти по два часа седмично през семестриално време, онлайн или на място.