Катедра "Медии и обществени комуникации"

Обновено: петък, 13 октомври 2017 17:46

Консултационни часове на преподавателите


Зимен семестър, уч. 2017/8 година:


ПРЕПОДАВАТЕЛ

ЧАСОВЕ ЗА КОНСУЛТАЦИИ

КАБИНЕТ

Доц. д-р Стела Ангова

Понеделник, 14.00 – 16.00 ч.

Четвъртък, 14.00 – 16.00 ч.

3077

Проф. д.н. Любомир Стойков

Вторник, 13.00 – 15.00 ч.

Четвъртък, 13.00 – 15.00 ч.

3090

Доц. д-р Цветан Кулевски

Сряда, 10.00 – 12.00 ч.

Четвъртък, 13.00 – 15.00 ч.

3090

Доц. д-р Биляна Томова

Сряда, 15.45 – 17.45 ч.

Четвъртък, 10.00 – 11.00 ч.

Четвъртък, 12.30 – 13.30 ч.

3090

Доц. д-р Светла Цанкова

Сряда, 12.30 – 14.30 ч.

Четвъртък, 14.00 – 16.00 ч.

3076

Доц. д.н. Ивайло Христов

 

Понеделник, 16.00 – 18.00 ч.

Четвъртък, 13.00 – 15.00 ч.

3076

Гл. ас. д-р Мартин Осиковски

Сряда, 13.00 – 15.00 ч.

Четвъртък, 12.30 – 14.30 ч.

3076

Гл. ас. д-р Мария Николова

Вторник, 14.00 – 16.00 ч.

Петък, 11.00 – 13.00 ч.

3076

Ас. д-р Диана Андреева

Понеделник, 14.00 – 16.00 ч.

Четвъртък, 9.00 – 11.00 ч.

3076

Ас. д-р Иван Вълчанов

Четвъртък, 12.30 – 14.30 ч.

Петък, 14.30 – 16.30 ч.

3076

Доц. д-р Тодор Тодоров 

съвместител

Вторник, 17.30 – 19.30 ч.

3076

Д-р Илия Вълков –

съвместител

Вторник, 10.30 – 12.30 ч.

3076