Катедра "Медии и обществени комуникации"

Обновено: понеделник, 05 юли 2021 12:16

Докторантски семинар

 

Докторантски семинар №2, 25 май 2021 г.

По традиция, в първия работен ден след 24 май се проведе второто издание на докторантския семинар на катедра „Медии и обществени комуникации“. 

Докладите ще бъдат включени в сборник с ISSN номер, публикуван в международната база данни за научни изследвания CEEOL и на сайта на катедра „Медии и обществени комуникации“. Очаквайте скоро.

 

Сборника с доклади от Докторантски семинар №1 можете да откриете тук.