Катедра "Медии и обществени комуникации"

Обновено: сряда, 02 март 2022 14:00

Докторантски семинар


Докторантски семинар № 3, 25 май 2022 г.

По традиция в първия работен ден след Деня на славянската писменост и култура – 24 май ще се проведе третото издание на докторантския семинар на катедра „Медии и обществени комуникации“. Съответно тази година събитието ще бъде на 25 май (сряда).

Докторантите на катедра „Медии и обществени комуникации“ могат да подават темите за доклади на български или английски език, свързани с тематиката на изследователската им работа, в срок до 1 май 2022 г. (неделя). За подаване на заявка за тема, моля използвайте следния ФОРМУЛЯР (попълването става при вписване с университетски профил; след изтичане на срока формулярът ще бъде неактивен).

Срокът за предаване на финалните варианти на докладите е 16 май (понеделник). Те трябва да отговарят на всички изисквания за техническо оформление, цитиране и описание на библиографски източници, които ще намерите на този ЛИНК КЪМ БЛАНКА ЗА ДОКЛАД.

Всеки доклад трябва задължително да бъде придружен от становище от научния ръководител. Попълнените в бланката доклади и становищата от научните ръководители (в отделен файл) можете да изпращате на имейл [email protected] в посочения срок за предаване.

Докладите ще бъдат включени в сборник с ISBN номер, публикуван в международната база данни за научни изследвания CEEOL и на сайта на катедра „Медии и обществени комуникации“.


Докторантски семинар №2, 25 май 2021 г.

По традиция, в първия работен ден след 24 май се проведе второто издание на докторантския семинар на катедра „Медии и обществени комуникации“. 

Докладите ще бъдат включени в сборник с ISSN номер, публикуван в международната база данни за научни изследвания CEEOL и на сайта на катедра „Медии и обществени комуникации“. Очаквайте скоро.

 

Сборника с доклади от Докторантски семинар №1 можете да откриете тук.