Катедра "Медии и обществени комуникации"

Обновено: петък, 25 февруари 2022 12:48

Еразъм+ мобилност

Студентите в бакалавърска, магистърска и докторска степен към катедрата могат да участват в обмени по програма Еразъм+, от която УНСС е част. Обмените могат да бъдат към всички чуждестранни висши училища, с които УНСС има споразумения, при сключване на разширяващо сътрудничество за направлението, в което студентите се обучават.

Към момента катедра "Медии и обществени комуникации" има сключени активни сътрудничества за направление "Обществени комуникации и информационни науки" с шест висши училища, в които студентите могат да осъществят мобилност:

University of Lower Silesia, Вроцлав, Полша

Roma Tre University, Рим, Италия

National and Kapodistrian University of Athens, Aтина, Гърция

Valahia University of Targoviste, Търговище, Румъния

University of Bucharest, Букурещ, Румъния

Cyprus University of Technology, Лимасол, Кипър

Catholic University of Portugal, Лисабон, Португалия


Повече информация за студентския обмен по Еразъм+ и условия за кандидатстване можете да видите в университетската страница за мобилност.