Катедра "Медии и обществени комуникации"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: събота, 03 ноември 2018 13:50

Докторски дисертации - архив

2018

(Очаквайте скоро...)

2017

 • Анелия Попова, тема: Манипулативни техники и медийни ефекти в психологията на масовата комуникация, 2017, научен ръководител: доц. д-р Цветан Кулевски
 • Ева Любомирова, тема: Управление на корпоративната социална отговорност: нови канали на комуникация, 2017, научен ръководител: проф. д.н. Любомир Стойков
 • Иван Вълчанов, тема: Идентификация на журналистическата професия в конвергентна медийна среда, 2017, научен ръководител: доц. д-р Стела Ангова
 • Милена Кунова, тема: Подход за емпирично разпознаване на признаци на качеството на журналистическата заетост, 2017, научен ръководител: проф. д.ик.н. Пано Лулански
 • Яница Маринова, тема: Телевизионни формати и национален характер (българската душевност в сериали и реалити продукции в програмната схема на БНТ, bTV, NOVA, TV7), 2017, научен ръководител: доц. д.н. Ивайло Христов

2016

 • Данаил Кисов, тема: Публичност на българската футболна дейност в спортния печат, 2016, научен ръководител: проф. д-р Петко Тодоров
 • Магдалена Иванова, тема: Организационно позициониране на банков кризисен ПР, 2016, научен ръководител: проф. д.н. Любомир Стойков

2015

 • Ина Николова, тема: Идентифициране на масовия медиен контрол в българските печатни и електронни медии, 2015, научен ръководител: проф. д-р Петко Тодоров

2013

 • Диана Андреева, тема: Алтернативно финансиране на българската филмова индустрия, 2013, научен ръководител: доц. д-р Биляна Томова

2012

 • Петя Колева, тема: Иновационни проекти като фактор за стратегическо развитие на организации в културния сектор, 2012, научен ръководител: доц. д-р Биляна Томова

2010

 • Христо Тотев, тема: Развитост на пазара на печатни медии в България, 2010, научен ръководител: доц. д-р Цветан Кулевски
 • Цвета Андреева, тема: Стимулиране на икономическия принос на културните индустрии в България в условията на европейска интеграция, 2010, научен ръководител: доц. д-р Биляна Томова

2008

 • Петер Щритцл, тема: Алтернативни подходи в организацията на дигиталното медийно стопанство, 2008, научен ръководител: проф. д-р Петко Тодоров