Катедра "Медии и обществени комуникации"

Обновено: четвъртък, 16 юни 2022 14:07

Докторски дисертации - архив

2022

 • Ивайло Диманов, тема: Динамика на сатиричните похвати в българския периодичен печат преди и след 1989 г., научен ръководител: проф. д.н. Любомир Стойков
 • Симона Димитрова, тема: Нови бизнес модели в печатните медии, научен ръководител: доц. д-р Биляна Томова
 • Георги Георгиев, тема: Специфика и динамика на спортната телевизионна журналистика (проблеми и предизвикателства пред футболния коментар), научен ръководител: доц. д-р Стела Ангова

2021

 • Теодора Неделчева, тема: Управление на академичния PR: оптимизиране на ролята на социалните мрежи, научен ръководител: проф. д.н. Любомир Стойков
 • Георги Минев, тема: Бизнес журналистика в конвергентна медийна среда: нови форми и технологии, 2021, научен ръководител: доц. д-р Стела Ангова
 • Станислава Цветкова, тема: Управление на онлайн бранд на научнопопулярни медии (ефективни стратегии за създаване на съдържание в социалните мрежи), 2021, научен ръководител: гл. ас. д-р Мария Николова
 • Теа Даулова, тема: Модели за изграждане на виртуални общности от онлайн медиите, 2021, научен ръководител: доц. д-р Стела Ангова
 • Николай Ужаков, тема: Влиянието на религията за формиране на ценностна система чрез медиите в България, 2021, научен ръководител: доц. д-р Цветан Кулевски
 • Дамяна Лютакова, тема: Медийна комуникация за формиране на обществено мнение към корупцията, 2021, научен ръководител: проф. д-р Петко Тодоров

2020

 • Емануела Иванова, тема: Мултиплатформените културни индустрии: стимул за възникване на нови потребителски модели, 2020, научен ръководител: доц. д-р Биляна Томова
 • Женета Каравасилева, тема: Образователна парадигма – комуникация чрез компютърни игри, 2020, научен ръководител: проф. д-р Петко Тодоров

2019

 • Васил Стоянов, тема: Медийният образ на миграционната криза в Европа по примера на български и английски електронни медии ("24 часа", "The Guardian"), 2019, научен ръководител: проф. д-р Петко Тодоров
 • Даниела Стоянова, тема: Обществените медии и потребностите на младежката аудитория според БНТ и БНР 2015-2019 година, 2019, научен ръководител: проф. д-р Петко Тодоров
 • Денислав Пейчев, тема: Новите информационни технологии и проекциите им в съвременните комуникационни и иновативни управленски процеси, 2019, научен ръководител: доц. д-р Стела Ангова
 • Елица Цигова, тема: Социокултурни аспекти на софтуерната комуникация, 2019, научен ръководител: доц. д-р Стела Ангова
 • Иван Русланов, тема: Журналистическият жанр рецензия - трансформация в съвременното българско медийно пространство, 2019, научен ръководител: доц. д-р Светла Цанкова
 • Мира Ганова, тема: Качество и ефективност на публичната комуникация на електронните медии и ролята им при формиране на медийна политика и репутация, 2019, научен ръководител: доц. д-р Цветан Кулевски
 • Славяна Христова, тема: Транснационални ценности и митове в българската и гръцка преса, 2019, научен ръководител: проф. д-р Петко Тодоров

2018

 • Елена Кирилова, тема: Трансформации на бизнес модела в музикалната индустрия в дигитална среда, 2018, научен ръководител: доц. д-р Биляна Томова
 • Мартин Стоянов, тема: Ролята на политическите блогове върху трансформации на българското общество, 2018, научен ръководител: проф. д.н. Ивайло Христов
 • Мая Коларова, тема: Медийният образ на тероризма в интернет (Журналистическата интерпретация на терористичните актове в Бага, Гариса и Париж), 2018, научен ръководител: доц. д-р Стела Ангова

2017

 • Анелия Попова, тема: Манипулативни техники и медийни ефекти в психологията на масовата комуникация, 2017, научен ръководител: доц. д-р Цветан Кулевски
 • Ева Любомирова, тема: Управление на корпоративната социална отговорност: нови канали на комуникация, 2017, научен ръководител: проф. д.н. Любомир Стойков
 • Иван Вълчанов, тема: Идентификация на журналистическата професия в конвергентна медийна среда, 2017, научен ръководител: доц. д-р Стела Ангова
 • Милена Кунова, тема: Подход за емпирично разпознаване на признаци на качеството на журналистическата заетост, 2017, научен ръководител: проф. д.ик.н. Пано Лулански
 • Яница Маринова, тема: Телевизионни формати и национален характер (българската душевност в сериали и реалити продукции в програмната схема на БНТ, bTV, NOVA, TV7), 2017, научен ръководител: доц. д.н. Ивайло Христов

2016

 • Данаил Кисов, тема: Публичност на българската футболна дейност в спортния печат, 2016, научен ръководител: проф. д-р Петко Тодоров
 • Магдалена Иванова, тема: Организационно позициониране на банков кризисен ПР, 2016, научен ръководител: проф. д.н. Любомир Стойков

2015

 • Ина Николова, тема: Идентифициране на масовия медиен контрол в българските печатни и електронни медии, 2015, научен ръководител: проф. д-р Петко Тодоров

2013

 • Диана Андреева, тема: Алтернативно финансиране на българската филмова индустрия, 2013, научен ръководител: доц. д-р Биляна Томова

2012

 • Петя Колева, тема: Иновационни проекти като фактор за стратегическо развитие на организации в културния сектор, 2012, научен ръководител: доц. д-р Биляна Томова

2010

 • Христо Тотев, тема: Развитост на пазара на печатни медии в България, 2010, научен ръководител: доц. д-р Цветан Кулевски
 • Цвета Андреева, тема: Стимулиране на икономическия принос на културните индустрии в България в условията на европейска интеграция, 2010, научен ръководител: доц. д-р Биляна Томова

2008

 • Петер Щритцл, тема: Алтернативни подходи в организацията на дигиталното медийно стопанство, 2008, научен ръководител: проф. д-р Петко Тодоров