в.и.д. ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар
Мария Дайжикова

Мария Дайжикова

E-mail: mariadj@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 285
Кабинет: 2089