в.и.д. ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Диана Велинова

Телефон: (02) 8195 257
Кабинет: 1047