Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Обучение
Обновено: сряда, 11 октомври 2023 9:56

Академични наставници и студенти отговорници за ОКС Магистър, ОКС Бакалавър и ОНС Доктор

РЕГИСТЪР НА АКАДЕМИЧНИТЕ НАСТАВНИЦИ

И ОТГОВОРНИЦИТЕ-СТУДЕНТИ за учебната 2023/ 2024година

 

ОКС „БАКАЛАВЪР“

СПЕЦИАЛНОСТ – „БИЗНЕС ЛОГИСТИКА“

КУРС

АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

ОТГОВОРНИК-СТУДЕНТ

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

I

Доц. д-р Мария Воденичарова

[email protected]

Силвия Манчева

Диан Радиев

[email protected]

[email protected]

II

Гл. ас. д-р Лиляна Михова

[email protected]

 

 

 

III

 

Гл. ас. д-р Петя Филева

 

[email protected]

Анастасия   Кулаксъзова 

Светослав Василев

[email protected]

[email protected]

 

 

IV

 

 

Гл. ас. д-р Мирослав Стефанов

 

 

[email protected]

Моника Христова 

Мелиса Ариф

Теодор Стаменов

Павел Тодоров  

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

 

 

 

ОКС „МАГИСТЪР“

СПЕЦИАЛНОСТ – „БИЗНЕС ЛОГИСТИКА И ВЕРИГИ НА ДОСТАВКИТЕ“

АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

ОТГОВОРНИК-СТУДЕНТ

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Гл. ас. д-р Лиляна Михова –  за 3ти курс

[email protected]

 

 

Гл. ас. д-р Петя Филева –  за 1ви курс

[email protected]

 

 

 

 

ОКС „МАГИСТЪР“

СПЕЦИАЛНОСТ – „ УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ“

АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

ОТГОВОРНИК-СТУДЕНТ

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Гл. ас. д-р Мирослав Стефанов

        [email protected]

Моника Стойнева

Елена Смокевска

[email protected]

[email protected]

 

 

ОНС „ДОКТОР“

АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

ОТГОВОРНИК-ДОКТОРАНТ

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

 

Проф. д-р Мирослава Раковска

 

[email protected]

Даниел Павлов

Ани Метиева

[email protected]

[email protected]