Катедра "Логистика и вериги на доставките"

ТРЕТА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ на тема: "Иновации и тенденции в логистиката и управлението на веригата на доставките"
Обновено: петък, 07 юли 2023 11:32

Контакти

За контакти:

Председател на организационния комитет:

Проф. д-р Мирослава Раковска

Ръководител катедра "Логистика и вериги на доставките", УНСС http://departments.unwe.bg/logistics

Председател на УС, Българска асоциация по логистика http://balbg.com/

Email: [email protected]; [email protected]    

 

Емилия Габровска

Административен секретар

катедра "Логистика и вериги на доставките", УНСС

http://departments.unwe.bg/logistics

тел. +35928195610

Email: [email protected]