Катедра "Логистика и вериги на доставките"

ТРЕТА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ на тема: "Иновации и тенденции в логистиката и управлението на веригата на доставките"
Обновено: сряда, 05 юли 2023 14:54

Конферентни такси

Участници Ранна/ Късна регистрация*

Студенти, докторанти, преподаватели от УНСС и индивидуални членове на БАЛ

Без такса

Индивидуални участници без доклад

80/100 лв.

Учени, докторанти и студенти с един доклад

85/110 лв.

Учени, докторанти и студенти с два доклада

125/150 лв.


#  Ранна регистрация – до 01.10.2023 г.; Късна регистрация – до 01.11.2023 г.

ТАКСИ ЗА ИНДИВИДУАЛНИ УЧАСТНИЦИ В КОНФЕРЕНЦИЯТА

Сметка на УНСС

Банка: БНБ

BIC на БНБ: BNBGBGSD

IBAN: BG03BNBG96613100174601.

Основание на плащането: “Такса за участие в конференция по Логистика и УВД за „име на автора“”

Сканираният документ за платена такса/където е необходима такава/, се прилага при изпращане на доклада.