Катедра "Логистика и вериги на доставките"

ТРЕТА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ на тема: "Иновации и тенденции в логистиката и управлението на веригата на доставките"
Обновено: петък, 07 юли 2023 12:54

Изисквания към докладите/Инструкции за авторите

Докладите не трябва да са публикувани в други издания;

Докладите да се подготвят на Microsoft Office Word.

 Моля:

  • Не номерирайте страниците!
  • Не използвайте функциите Header and Footer на MS Word!
  • Не включвайте в доклада си организационно лого!
  • Не се позовавайте на конкретни страници във вашия текст! Вместо това можете да се позовавате на заглавия и подзаглавия в текста.

 Максимален обем:

 8 страници, включително резюме, ключови думи, формули, таблици, фигури и цитирани източници.

 Целият доклад следва да е написан при спазването на следните характеристики:

Font: Times New Roman

Spacing: Before: 0; After: 6; Line spacing: Single.

Page Layout: Margins: Top – 26 mm; Bottom – 20 mm; Left – 20 mm; Right – 20 mm; Paper Size – A4.

Сборникът с докладите в електронен формат ще бъде публикуван в Онлайн библиотеката за Централна и Източна Европа (Central and Eastern European Online Library/CEOOL), в режим open access. В тази връзка e необходимо заедно с доклада да представите и декларация - приложение 1, както и декларация за предоставяне и обработка на лични данни - приложение 2 (като снимка или .pdf).

Допълните характеристики на отделните части от доклада са посочени и илюстрирани в доклад-образец, който можете да изтеглите от връзката прикачена по долу:

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Logistics_paper_template.docx - 41 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Pril.1_Declaration.docx - 21 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Pril.2_Declaration_PD.docx - 93 KB