Катедра "Логистика и вериги на доставките"

ТРЕТА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ на тема: "Иновации и тенденции в логистиката и управлението на веригата на доставките"
Обновено: сряда, 05 юли 2023 15:38

Организационен комитет

Проф. д-р Мирослава Раковска - Председател,   Ръководител катедра „Логистика и вериги на доставките“, Председател на УС на Българска асоциация по логистика,  

Доц. д-р Мария ВоденичароваЗам.-председател, катедра „Логистика и вериги на доставките“, Зам-декан по научноизследователската дейност, факултет "Икономика на инфраструктурата", УНСС, Зам.-председател на УС на Българска асоциация по логистика

Доц. д-р Николай Драгомиров - катедра „Логистика и вериги на доставките“, член на УС на Българска асоциация по логистика 

Гл.ас. д-р Мирослав Стефанов - катедра „Логистика и вериги на доставките“ 

Гл.ас. д-р Лиляна Михова - катедра „Логистика и вериги на доставките“ 

Гл.ас. д-р Петя Филева - катедра „Логистика и вериги на доставките“ 

Арно Куюмджиян – докторант, катедра „Логистика и вериги на доставките“

Даниел Павлов– докторант, катедра „Логистика и вериги на доставките“