Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Наука
Обновено: сряда, 12 март 2014 23:53

Проекти

 1. Европейски проект "MyUniversity" - MyUniversity:Decision making for a united higher education, EC Grant Agreement 256216
 2. УНСС проект по НИД - НИ 1-3/2011 "Принципи и методи за създаване и функциониране на обучаващи социални мрежи в университет"
 3. УНСС проект по НИД - НИ 1-2/2011 "Web базирана онлайн система ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО УЧАСТИЕ  при управлението на УНСС"
 4. „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1”,  Трансфер на иновативни модели за изграждане на свързани МСП-та в мебелната индустрия в България (ГРИД)
 5. "Методология за информационно осигуряване на бизнеса в условията на глобална икономическа и финансова криза чрез технологията Cloud Computing"
 6. Inter-sectoral Mobility of Researchers in South-Eastern Europe
 7. Models, Software Tools and Information Systems for Intelligent Knowledge Transfer
 8. MyUniversity: Decision making for a united higher education
 9. UNITE: UpgradiNg ICT excellence by strengthening cooperation between research Teams in an enlarged Europe
 10. UpgradiNg ICT excellence by strengthening cooperation between research Teams in an enlarged Europe
 11. Влияние на световната икономическа криза върху пазара на недвижими имоти в България
 12. ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ТАКСОНОМИЯ И ФОЛКСОНОМИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ С ТАГИРАНО ТЪРСЕНЕ НА УЕБ ИНФОРМАЦИЯ
 13. Изследване и проектиране на система за импакт фактор на изданията на УНСС и по информатика на български език
 14. Изследване на  възможностите на бизнес-модела Enterprise 2.0 за повишаване конкуретноспособността на българските фирми
 15. ИЗСЛЕДВАНЕ НА  ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА БИЗНЕС-МОДЕЛА ENTERPRISE 2.0 ЗА ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕТНОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ
 16. Изследване на възможностите за интеграция на данните на бизнес информационни
 17. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ПРОЕКТИРАНЕ НА МЕТОДИ ЗА БИЗНЕС УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ
 18. Изследване на възможностите и проектиране на общинска компютърна информационна система с модул за ранно предупреждаване
 19. Изследване на възможностите на  бизнес интелигентни системи за управление на производителността на бизнес информационни системи
 20. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА БИЗНЕС-МОДЕЛА ENTERPRISE 2.0 ЗА ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕТНОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ
 21. Изследване на възможностите на бизнес-модела Enterprise 2.0 за повишаване конкуретноспособността на българските фирми
 22. Интегрирана информационна система за управление на университетски научноизследователски проекти в УНСС
 23. МЕТОДИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА КОРПОРАТИВНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ОТ НОВА ГЕНЕРАЦИЯ – „КОРПОРАЦИЯ 3.0”, БАЗИРАНИ НА УЕБ 2.0, УЕБ 3.0 И СЕМАНТИЧНИ МРЕЖИ
 24. Методология за изграждане на Разпределена бизнес интелигентна система за Малки и средни предприятия
 25. МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА УЕБ-БАЗИРАНА ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКОВЕ ОТ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ
 26. Методология за информационно осигуряване на бизнеса в условията на глобална икономическа и финансова криза чрез технологията Cloud Computing
 27. Методология за Разпределени бизнес интелигентни системи за Малки и средни предприятия
 28. ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОННО И ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА УНСС
 29. Трансфер на иновативни модели за изграждане на свързани МСП-та в мебелната индустрия в България (ГРИД)
 30. УЕБ-БАЗИРАНА ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЯ