Катедра "Международни отношения"

Кандидат-бакалавърски изпит с есе на чужд език

понеделник, 06 август 2018 15:54

Националният конкурс за есе на един от следните езици − английски, немски, френски, испански, руски, се провежда за прием в ОКС "Бакалавър" на Поднаправление "Международни отношения", Професионално направление "Политически науки" в УНСС.

 

Конкурсът се провежда два пъти всяка година − през месеците февруари и юни. Участие могат да вземат български граждани със средно образование, вкл. завършващите това образование през съответната учебна година.

 

На първенците в конкурса се признава оценка Отличен (6.00) от положени кандидат-студентски изпити (вкл. изпит по чужд език) в УНСС за Поднаправление "Международни отношения" − специалности "Международни отношения" и "Европеистика".

 

Регламент и Указания за конкурса се публикуват своевременно на страницата на УНСС.

Галерия снимки от Кандидат-бакалавърски изпит с есе на чужд език ...