в.и.д. ръководител катедра
Заместник-ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар
Илияна Гьорчева

Илияна Гьорчева

Телефон: (02) 8195 595
Кабинет: 4032