Катедра "МИО и бизнес"

Национален конкурс за написване на есе на чужд език в областта на международните икономически отношения

понеделник, 14 октомври 2019 12:38 /
Начало:
понеделник, 13 януари 2020
Край:
петък, 27 март 2020
Място:
УНСС
Подробности:

Катедра "МИО и бизнес" обявява национален конкурс за прием през 2020/2021 г. в поднаправление "Икономика с чуждоезиково обучение" или поднаправление "Икономика с преподаване на английски език" чрез разработване на есе на чужд език на тема "Успешни български компании на международните пазари". 

В конкурса могат да участват ученици, които завършват средно образование през учебната 2019/2020 година. 

На участниците, спечелили конкурса се признава оценка Отличен (6) от положени кандидатстудентски изпити, включително и по чужд език, за кандидатстване в поднаправление "Икономика с чуждоезиково обучение" (английски, френски, немски, испански или руски език) или в поднаправление "Икономика с преподаване на английски език" (английски език) в УНСС. 

Прикачени файлове:

application/pdf Регламент.pdf - 281 KB

application/pdf Указания.pdf - 283 KB