Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар
Диана Зорова

Диана Зорова

E-mail: dianaz@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 479
Кабинет: 1034А