Катедра "Недвижима собственост"

Катедра “Недвижима собственост” е създадена през 2007 г. Дейността й е насочена към един от най-динамично развиващите се пазари у нас – този на недвижимите имоти. Поради широкия си обхват и спецификата си, пазарът на недвижими имоти отразява тенденциите в другите сектори на икономиката и, от своя страна, също им влияе. По тази причина съвременната икономическа мисъл му отделя специално внимание. В икономиката на потреблението традиционно се приема, че придобиването и ефективното управление на недвижими имоти е в основата на икономическа ефективност на отделното домакинство. По-новите разбирания са, че ефективното управление на недвижимата собственост е също така и ключов фактор за постигане на икономическа ефективност в отделните предприятия, стопански и други организации, общински и държавни структури. През 2022 г. се навършват петнадесет години от създаването на специалност „Мениджмънт на недвижимата собственост“ в УНСС. Това е добър повод за равносметка на изминатия път.