в.и.д. ръководител катедра
и зам.-ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Милена Петрова

Телефон: (02) 8195 470
Кабинет: 4013