Ръководител катедра
Заместник-ръководител катедра
Научен секретар
в.и.д. административен секретар

Дилияна Михова

E-mail: dmihova@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 470
Кабинет: 4013