Катедра "Икономикс"

Обновено: понеделник, 09 октомври 2017 12:36

Тематичен план по "Методология и методика на научните изследвания"

Тематичният план може да бъде изтеглен в PDF формат.