Катедра "Икономикс"

Обновено: четвъртък, 05 октомври 2017 12:00

Фотогалерия

 

Национална научна конференция на тема:
"Икономически предизвикателства: растеж, дисбаланси, устойчиво развитие"
УНСС, 6 ноември 2015 г.
Доц. д-р Стела Ралева изнася пред академичната общност на УНСС публична лекция на тема: "Инфлация и икономически растеж" (2013г.)

Нобеловият лауреат проф. Пол Кругман бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза на УНСС“.
Ректорът връчва на проф. Кругман свитък на латински и старобългарски език и почетния знак на УНСС. (2013 г.)

 

Проф. д.ик.н. Стати Статев връчва на доц. д-р Марчо Марков Почетната грамота на ректора, с която се награждава катедра „Икономикс“за вярност в академичните традиции, значим принос в развитието на УНСС и във връзка с 65-годишнината от нейното създаване“ (2013 г.)

Научна среща-дискусия по проблемите на обучението и научното развитие на докторантите в съответствие със закона за академичния състав, проведена съвместно с катедрите по обща икономическа теория от ИУ -  гр. Варна и С. А. "Д. Ценов" - гр. Свищов (2011 г.). 
Представители от катедра "Икономикс" в научната среща-дискусия (2011 г.)
Юбилейна научна конференция, посветена на 60-годишнината на катедра "Икономикс" (2008 г.)