Катедра "Икономикс"

Преподавателска мобилност в Университета на Сарагоса, Испания

четвъртък, 04 юни 2015 13:41

През месец май 2015 г. ас. Николай Величков изнесе лекции на тема Fiscаl Policy at the International Level: Consistency and the Role of Coordination” пред студенти и представители на академичния състав в Университета на Сарагоса, Испания. Лекциите бяха съпроводени и с дискусии по проблематиката, които предизвикаха голям интерес сред участниците.

По време на посещението бяха организирани и срещи с ръководителя на център „Еразъм“ и координатора по въпросите на международните връзки към Университета на Сарагоса, на които се обсъдиха възможностите за разширяване на програмите за мобилност между Университета на Сарагоса и УНСС, както по линия на студентската мобилност, така и по линия на преподавателската мобилност.

Ас. Николай Величков направи и презентация на УНСС и проведе допълнителна среща със студенти от Университета на Сарагоса, на които им предстои мобилност по програма Еразъм+ в УНСС през учебната 2015/2016 г.

 

ас. Николай Величков

Галерия снимки от Преподавателска мобилност в Университета на Сарагоса, Испания ...