Катедра "Икономикс"

Преподавател от катедрата е приет за научен сътрудник в Свободния Университет в Брюксел

   Ас. д-р Иван Божикин е приет за научен сътрудник в Свободния Университет в Брюксел. Той е включен към научна група  за социално предприемачество към факултета “Economic and Social Sciences and Solvay Business School” на Свободния Университет в Брюксел. Ръководител на групата е проф. д-р Николай Денчев. В допълнение, Иван е сред първите двама докторанти успешно защитили през април 2016 година своите дисертации по съвместната докторска програма между УНСС и Свободния Университет в Брюксел.  

Галерия снимки от Преподавател от катедрата е приет за научен сътрудник в Свободния Университет в  ...